44

کانکس برای کاربری ثابت یا سیار

دو نوع کاربرد ثابت و سیار برای کانکس مطرح است و بر اساس همین سطح طبقه بندی و بر اساس نیازهایی که مشتریان ما اعلام میکنند و تفاوت های نسبتا زیادی در مکانیزم ها تولید و امکانات بین انواع ثابت و سیار وجود دارد

جانمایی امکانات بر اساس نوع کانکس

واحد طراحی اسکان سپهر اقدام به طراحی سازه و جانمایی امکانات متناسب با نوع کانکس های مسکونی , اداری , مدیریتی , مدرسه ای , دوقلو , انبار , دکه و کیوسک ها , سرویسهای بهداشتی میکند.

ویلای پیش ساخته نوعی از کانکس است؟

تکنولوژی تولید و متریال بکار رفته در تولید کانکس با ویلای پیش ساخته شباهت های زیادی دارند ولی نمیتوان ویلای پیش ساخته را با نام کانکس تعریف کرد و تفاوت های بسیاری هم در سازه و امکانات و ابعاد بین آنها وجود دارد.

صفحه اصلی      پارتیشن اداری کلاسیک      پارتیشن اداری مدرن       تصاویر پروژه ها       اخبار و مقالات

 

ما اسکان سپهر هستیم , یکی از قدیمی ترین و به نوعی بنیانگذاران تولید کانکس و خانه های پیش ساخته در ایران

تفاوت ما در تفکر ماست , تفکر ما رضایت همه جانبه شماست , تفکر ما امنیت و آسایش شماست , تفکر ما ایده آل گرایی برای شماست, تفکر ما ارائه محصولی با کیفیتی جهانی و با قیمتی ایرانی است : ثابت کردیم که میشود و این پایان راه نخواهد بود و معتقدیم هنوز میتوان به جلو و در راستای تولیداتی با کیفیت جهانی و حتی بالاتر حرکت کرد ؛ و اما در این راه فقط دلگرمیم به حمایت شما و خوشنودیم بخاطر لبخند رضایت در چهره شمادرباره ما